bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. 1 MAJA 10 W BARLINKU

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCA REMONT DACHU Z DOCIEPLENIEM STROPU PODDASZA, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ ŚCIAN PODZIEMIA I WYMIANĘ INSTALACJI GAZOWEJ PRZY UL. 1 MAJA 10 W BARLINKU.

I. Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 10 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący remont dachu dachówkowego i papowego z dociepleniem stropów poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych, izolację p. wilgociową ścian podziemia i wymianę instalacji gazowej przy ul. 1 Maja 10 w Barlinku.
Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./
Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia remontowego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”.

II. Informacje o przedmiocie zadania.
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Barlinku przy ul. 1 Maja 10” wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

1.1. WYMAGANIA MATERIAŁOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.
TYNK SILIKONOWY - BARWIONY
• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N
• Systemowa siatka zbrojąca > 145g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2
• Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm2.
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
• Odporność na uderzenia >5J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24h < 1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniająca ognia.
• Odporność na erozję biologiczną.
• Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ
• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.
• Systemowa siatka zbrojąca > 145 g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2.
• Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.
• Odporność na uderzenia >2J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24 h<1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.
• Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.

1.2. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT.
1.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.

• Wykonanie rusztowań ramowych przyścienne do 10 m
• Wykonanie osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrzny przyściennych
• Wykonanie daszków ochronnych wolno stojących o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokrytych płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynku
• Rozbiórka kominów wolnostojących
• Wykucie z muru każdego wmurowanego wspornika zawiasa pasowego – dotyczy ściany frontowej budynku
• Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.8. REMONT ŚCIANY SZCZYTOWEJ RYGLOWEJ NA WYSOKOŚCI STRYCHU BUDYNKU
• Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej znajdujących się pomiędzy belkami drewnianymi na wysokości strychu
• Rozebranie elementów więźb dachowych - deski wiatrowe
• Remont ściany ryglowej od strony frontowej
• Wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych pionowej
• Docieplenie ścianki drewnianej pełnej i z otworami
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynków
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - tynków
• Wykonanie emitacji rygli i słupów ścianki drewnianej przez nabicie jednostronnie desek
• Wywiezienie i utylizacja gruzu


1.9. ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE I MALARSKIE
• Przemurowanie istniejących kominów ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej kl. 250
• Remont ścian ogniowych
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z foli polietylenowej
• Wykonanie rusztowania przy kominach
• Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach i słupach – kominy na strychu
• Wykucie z muru drzwiczek kominowych
• Montaż drzwiczek kominowych
• Montaż i rozbiórka rynny drewnianej do gruzu

1.10. ROBOTY CIESIELSKO – DEKARSKIE, IZOLACYJNE I IMPREGNACYJNE
• Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
• Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
• Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki
• Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej i esówki
• Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu
• Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
• Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
• Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek wiatrowych
• Pokrycie dachów blachą stalową - dotyczy lukarny od strony podwórza
• Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczną w koronkę
• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej na podłodze strychu
• Wykonanie izolacji z folii na dociepleniu z wełny przed ułożeniem podłogi z płyt OSB
• Wykonanie na strychu podłogi z płyt OSB
• Osadzenie okien w połaci dachowej - zamontowanie wyłazów dachowych
• Montaż rynny dachowej z blachy ocynkowanej
• Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej.
• Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej - pochodzące z rozbiórki
• Montaż obróbki - z blachy ocynkowanej.
• Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.11. ROBOTY DOCIEPLENIOWE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI LUKARN NA ZEWNĄTRZ
• Odgrzybianie desek, płyt, krawędziaków, bali przez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami olejowymi metodą smarowania
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian i wkrętami ocynkowanymi z podkładkami do drewna
• Ochrona narożników wypukłych
• Montaż podokienników z blachy alucynk
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - tynków
• Przygotowanie powierzchni pod wykonanie szpachlowania masą klejową firmy ISPO tynków sufitów i docieplenia ścian loggii tj. zeskrobanie starej farby klejowej oraz emulsyjnej wraz ze zmyciem powierzchni zeskrobanej
• Gruntowanie podłoży preparatem - sufity, ściany loggii oraz nadproże i ościeża okna i drzwi balkonowych
• Wykonanie szpachlowania sufitów loggii zaprawą klejową zbrojącą firmy ISPO
• Wykonanie tynków jednowarstwowych wewnętrznych z suchej zaprawy klejowej na ścianach na podłożu z tynku - dotyczy ścian niedocieplanych, nadproża loggii, balustrady i ościeży otworu nad balustradą
• Docieplenie ścian loggii płytami styropianowymi izoperymetrycznymi - system firmy "Sto"-wraz z przygotowaniem podłoża
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych szpachlowanych zaprawą klejową/dotyczy sufitów, nadproża nad balustradą, balustradę od wewnątrz loggii i ścian loggii nie docieplonych

1.12. ROBOTY DOCIEPLENIOWE PRZYBUDÓWKI
• Przymocowanie belki drewnianej, celem umocowania obróbek blacharskich i haków rynnowych
• Wykonanie maskującej deski celem zamaskowania przymocowanej belki na obwodzie przybudówki
• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt, poziome na wierzchu konstrukcji
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do podłoża
• Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowo

1.13. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN OD STRONY PODWÓRZA
• Rozebranie parapetów okiennych od strony podwórza wykonanych z kształtek ceramicznych
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome i pionowe
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - ościeża
• Ochrona narożników wypukłych
• Wykonanie spadków pod parapety
• Montaż podokienników z blachy alucynk lub powlekanej
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - tynków
• Wykonanie okładzin ściennych z płytek na zaprawie klejowej grubowarstwowej - dotyczy cokołu od strony podwórza
• Spoinowanie ścian zaprawą cementowa, niebarwioną

1.14. DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ OD STRONY BUDYNKU LIPOWA 1
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynków z przyklejeniem styropianu poliuretanowego i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową
• Docieplenie ścian zewnętrznych budynków- mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych – tynków

1.15. RENOWACJA ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU
• Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
• Klamrowanie klamrami wykonanymi
• Naprawa pęknięć cegły w murach z cegły
• Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów
• Rekonstrukcja pasów stiukowych profilowanych jednobarwnych na ścianie prostej
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
• Wykonanie szpachlowania ściany frontowej
• Malowanie elewacji
• Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-ścian - dotyczy wejścia do budynku przed stolarką drzwiową
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome i pionowe
• Wykonanie wielowarstwowych systemów ociepleń ścian "STO" lub równoważnym - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - dotyczy wejścia do budynku przed stolarką drzwiową.
• Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - dotyczy 2 stopni schodów wejściowych do budynku
• Remont schodów żelbetowych - stopnie betonowe zewnętrzne
• Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego

1.16. ROBOTY MALARSKIE KLATKI SCHODOWEJ Z ROBOTAMI PRZYGOTOWAWCZYMI I WYKOŃCZENIOWYMI
• Zeskrobanie i zmycie starej farby
• Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (dotyczy lamperii olejnej)
• Remont stolarki drzwiowej drewnianej - dotyczy drzwi od ulicy, wewnętrznych, piwnicznych i wyjściowych na podwórze
• Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
• Wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego na stropach i ścianach na podłożu z tynku
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (dotyczy sufitów i ścian nad lamperią olejną)
• Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
• Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg, schodów drewnianych - dotyczy drewnianych płyt podestowych, polików, stopni schodów na klatce schodowej, na strych i drewnianej klapy wejściowej na strych.
• Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
• Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych balustrad
• Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - skrzynka elektryczna
• Remont posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
• Remont wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych

1.17. ROBOTY ZEWNĘTRZNE I TRANSPORTOWE – DOTYCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN PIWNICZNYCH OD STRONY PODWÓRZA
• Wykonanie odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych
• Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. I na podłożu z cegły
• Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - przyklejenie płyt styropianowych o grub. 14 cm (roboty wykonywane ręczne)
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumiczne pionowej – wykonywanej na zimno z emulsji asfalt
• Regulacja pionowa studzienek dla kraty ściekowej na podwórzu
• Wykonanie obrzeża betonowego na podsypce piaskowej
• Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej
• Wywóz ziemi, gliny
• Wywiezienie i utylizacja gruzu
• Obłożenie z boku schodów od strony budynku płytkami
• Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrady schodowe przy bocznych schodach znajdujących się od strony podwórza

1.18. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
• Wymiana okna drewnianego na okno rozwierane dwudzielne z PCV - dotyczy klatki schodowej na półpiętrze
• Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV - dotyczy strychu
• Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV
• Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł - dotyczy podokienników wewnętrznych

1.19. ROBOTY TOWARZYSZĄCE
• Demontaż i ponowny montaż tablicy z numerem budynku i uchwytu do flag
• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w obudowie
• Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych na klatce schodowej i przy wejściu do budynku
• Wymiana uszkodzonych elementów schodów drewnianych
• Przymocowanie balustrady do ściany klatki schodowej przy schodach na strych oraz usztywnienie balustrad z słupkami klatki schodowe
1.20. UWAGI KOŃCOWE!!!:
• Dopuszcza się stosowanie wszystkich rozwiązań systemowych pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym przez Inwestora materiałom.


WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ od przyłącza do przyborów (bez przyborów) z pionami i licznikami gazowymi na klatkach schodowych wg projektu i kosztorysu.
Uwaga: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.
Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygrodzenia, daszki zabezpieczające i oznakowania terenu robót oraz poniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru i fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Przedmiar robót załączono do niniejszego zapytania.
3. Termin realizacja zamówienia - 30.11.2014 r.
III. Warunki dokonywania rozliczeń.
1. Zamawiający dopuszcza zapłatę do 60% wartości wynagrodzenia, zgodnie z warunkami odbiorów częściowych.
2. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury częściowe.
3. Strony ustalają, iż na fakturze VAT, będącej podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca szczegółowo określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT – zgodnie z wymogami Zamawiającego.
4. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.
6. Płatności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem.
7. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

IV. W zapytaniu o cenę mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym, projektami budowlanymi i audytem energetycznym
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania,(robotnicy, branżowi kierownicy robót, sprzęt)
4. złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Złożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych (wraz z dowodem opłacenia polisy);
7. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy zgodnie z kosztorysem ślepym i projektami po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,

V. W niniejszym zamówieniu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspólnota Mieszkaniowa.
VI. Opakowanie i znakowanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty – na kopercie nie powinno być oznaczenia nazwy firmy Oferenta.
2. Do składanej oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. VII zapytania.
3. Ofertę złożoną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy złożyć w dwóch kopertach:
• Koperta zewnętrzna - Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować:
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek/Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 10.

• Koperta wewnętrzna - powinna być zaadresowana następująco:
OFERTA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŚW. BONIFACEGO 1 w Barlinku.
UWAGA:
NIE OTWIERAĆ przed 2 lipca 2014 przed godziną 10:00

VII. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 2 lipca 2014, do godz. 9:30 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

VIII. Wymagane dokumenty.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
2. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT (kosztorys ślepy dostępny w formie papierowej po kontakcie telefonicznym na numery telefonów wymienione w p IX, p. pkt. 4, natomiast w formie elektronicznej w załączeniu do zapytania).

IX. Uwagi końcowe.
1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
•mgr inż. Edward Hołowczak – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty

4. Kontakt:
•telefon 95-746-23-48 wew. 38 lub tel. kom. nr 607-606-058
•fax 95-746-23-48

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00.

X. Termin związania z ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienie od zlecenia zamówienia bez podania przyczyny, ponadto zamawiający nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Załączniki od nr 1 do nr 9:

Wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr1 – druk oferty
Załącznik nr2 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr3 – wykaz robót tożsamych wykonanych przez ostatnie dwa lata
Załącznik nr4– wykaz sprzętu, narzędzi
Załącznik nr5 – oświadczenie oferenta odnośnie zastosowania systemu docieplenia
Załącznik nr6– projekt umowy
Załącznik nr7 – projekt architektoniczno-budowlany
Załącznik nr8– przedmiar robót ogólnobudowlanych, dociepleniowych i dekarskich
Załącznik nr9– przedmiar robót – instalacje gazowe

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 18.06.2014 13:20
Dokument oglądany razy: 1169
Nie podlega Ustawie