Pobierz Saba Security Plugin


Instalacja programu do obsługi kluczy cyfrowych
saba-security-plugin-1.0.20-3-xx.exe w przeglądarce Firefox 56 lub nowszej.

KROK 1

Proszę wybrać opcję [POBIERZ STEROWNIKI]. Na ekranie pojawi się okno pobierania pliku: saba-security-plugin-1.0.20-3-xx.exe. Następnie prosze wybrać opcję [Zapisz plik]

KROK 2

Proszę wybrać opcję która znajduje się na pasku narzędziowym, w prawym górnym rogu przeglądarki. W okienku pojawi się pobrany plik, który należy uruchomić, klikając myszką na jego nazwie.

KROK 3

Na ekranie pojawi się informacja

Proszę wybrać opcję [Uruchom]. Na ekranie pojawi się pasek postępu instalacji. Po jej zakończeniu należy wcisnąć przycisk [Zamknij] i zamknąć przeglądarkę. Po ponownym uruchomieniu przeglądarka będzie gotowa do obsługi kluczy cyfrowych.Problemy z instalacją sterowników

Niektóre programy antywirusowe mogą blokować wtyczkę Saba Security Plugin. Poniżej opisane są przykładowe rozwiązania.

Antywirus Symantec Endpoint może blokować pobranie sterowników. Należy wtedy kliknąć na zakładce Activity "More", następnie przycisk Allow this file - wyskoczy okno, w którym klikamy ok. Kończymy klikając Close

Antywirus F-Secure może blokować pobranie sterowników. Należy wtedy zaznaczyć opcję „ta aplikacja jest zaufana. Kontynuuj”. Kończymy klikając OK

System operacyjny Microsoft Vista może blokować uruchomienie pobranych sterowników. Należy wtedy kliknąć prawym przyciskiem na pobranym pliku i wybrać Właściwości. Po wejściu we właściwości pobranego pliku zaznaczamy (bądź klikamy opcję) ODBLOKUJ i kilkamy ZASTOSUJ.