WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPU
Klienci instytucjonalni (firmy)

 
Dla rachunku nr:
Operacje bierne dla rachunku nr:
Dane Posiadacza Rachunku:

Wybierz wariant akceptacji dyspozycji (tylko jedna opcja)

WARIANT I – JEDNOOSOBOWA AKCEPTACJA DYSPOZYCJI 
maksymalna kwota każdej operacji  maksymalna kwota wszystkich operacji w ciągu dnia 
WWW

Informacja SMS
nr tel.

Oświadczam, że wraz z uruchomieniem usługi Informacja SMS rezygnuję z usługi SMSaldo.

powiadomienie SMS po każdej zmianie salda  
powiadomienie SMS raz dziennie w dni robocze 
powiadomienie SMS raz dziennie po zmianie salda  

Godzina powiadamiania SMS  (dot. SMS wysyłanych raz dziennie) 

ŚRODKI DOSTĘPU DO KANAŁU WWW
Użytkownicy  (imię i nazwisko, PESEL) Środki dostępu  KLUCZ SPRZĘTOWY  HASŁA SMS 


Pesel:Pesel:

 


 

WARIANT II – JEDNO LUB WIELOOSOBOWA AKCEPTACJA DYSPOZYCJI
maksymalna kwota każdej operacji 
 
maksymalna kwota wszystkich operacji w ciągu dnia 
 
Użytkownicy (imię i nazwisko, PESEL)  PRAWO DO PODPISU


Pesel:

KolumnaI
KolumnaII
Bez prawa
 
 
 
 

Pesel:

 

KolumnaI
KolumnaII
Bez prawa
 
 
 
 
Pesel: 
 
KolumnaI
KolumnaII
Bez prawa
 
 
 
 
Pesel: 
 
KolumnaI
KolumnaII
Bez prawa
 
 
 
 

Liczba wymaganych podpisów (proszę zakreślić właściwą opcję):

1 podpis 2 podpisy w tym min. 1 z kolumny II // podpisy w dowolnym powiązaniu (należy wpisać ilość podpisów nie większą niż 3)