Tabela kursów walut dla dewiz nr: 94/B/2022 / obowiązująca w dniu: 2022-05-17 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
3.0234
3.2005
-
-
3.1219
Kanada
CAD
788
1
3.3550
3.5518
-
-
3.4643
Szwajcaria
CHF
797
1
4.4090
4.5019
4.3561
4.5469
4.4542
Czechy
CZK
213
1
0.1825
0.1941
-
-
0.1884
Dania
DKK
792
1
0.6058
0.6411
-
-
0.6256
UGW
EUR
978
1
4.5363
4.7730
4.5000
4.8255
4.6558
W. Brytania
GBP
789
1
5.4044
5.6737
5.3341
5.7304
5.5377
Norwegia
NOK
796
1
0.4443
0.4703
-
-
0.4602
Szwecja
SEK
798
1
0.4324
0.4577
-
-
0.4466
USA
USD
787
1
4.3353
4.5532
4.3006
4.6033
4.4379

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 94/B/2022 / obowiązująca w dniu: 2022-05-17 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
3.0234
3.2005
-
-
3.1219
Kanada
CAD
788
1
3.3550
3.5518
-
-
3.4643
Szwajcaria
CHF
797
1
4.4090
4.5019
4.3561
4.5469
4.4542
Czechy
CZK
213
1
0.1825
0.1941
-
-
0.1884
Dania
DKK
792
1
0.6058
0.6411
-
-
0.6256
UGW
EUR
978
1
4.5363
4.7730
4.5000
4.8255
4.6558
W. Brytania
GBP
789
1
5.4044
5.6737
5.3341
5.7304
5.5377
Norwegia
NOK
796
1
0.4443
0.4703
-
-
0.4602
Szwecja
SEK
798
1
0.4324
0.4577
-
-
0.4466
USA
USD
787
1
4.3353
4.5532
4.3006
4.6033
4.4379

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 94/B/2022 / obowiązującej w dniu: 2022-05-17 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0929
UGW
EUR EUR
978
1
0,2367
USA
USD USD
787
1
0,2179

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 94/B/2022 / obowiązującej w dniu: 2022-05-17 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0929
UGW
EUR EUR
978
1
0,2367
USA
USD USD
787
1
0,2179