Tabela kursów walut dla dewiz nr: 239/B/2023 / obowiązująca w dniu: 2023-12-11 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.5553
2.7046
-
-
2.6411
Kanada
CAD
788
1
2.8662
3.0340
-
-
2.9631
Szwajcaria
CHF
797
1
4.5238
4.6193
4.4695
4.6655
4.5824
Czechy
CZK
213
1
0.1724
0.1834
-
-
0.1782
Dania
DKK
792
1
0.5630
0.5957
-
-
0.5816
UGW
EUR
978
1
4.2234
4.4408
4.1896
4.4896
4.3366
W. Brytania
GBP
789
1
4.9349
5.1808
4.8707
5.2326
5.0567
Norwegia
NOK
796
1
0.3563
0.3771
-
-
0.3686
Szwecja
SEK
798
1
0.3725
0.3942
-
-
0.3849
USA
USD
787
1
3.9267
4.1235
3.8953
4.1689
4.0277

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 239/B/2023 / obowiązująca w dniu: 2023-12-11 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.5553
2.7046
-
-
2.6411
Kanada
CAD
788
1
2.8662
3.0340
-
-
2.9631
Szwajcaria
CHF
797
1
4.5238
4.6193
4.4695
4.6655
4.5824
Czechy
CZK
213
1
0.1724
0.1834
-
-
0.1782
Dania
DKK
792
1
0.5630
0.5957
-
-
0.5816
UGW
EUR
978
1
4.2234
4.4408
4.1896
4.4896
4.3366
W. Brytania
GBP
789
1
4.9349
5.1808
4.8707
5.2326
5.0567
Norwegia
NOK
796
1
0.3563
0.3771
-
-
0.3686
Szwecja
SEK
798
1
0.3725
0.3942
-
-
0.3849
USA
USD
787
1
3.9267
4.1235
3.8953
4.1689
4.0277

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 239/B/2023 / obowiązującej w dniu: 2023-12-11 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0955
UGW
EUR EUR
978
1
0,2174
USA
USD USD
787
1
0,1968

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 239/B/2023 / obowiązującej w dniu: 2023-12-11 / godzina: 12:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0955
UGW
EUR EUR
978
1
0,2174
USA
USD USD
787
1
0,1968