Tabela kursów walut dla dewiz nr: 133/D/2020 / obowiązująca w dniu: 2020-07-10 / godzina: 15:50

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.6247
2.8750
-
-
2.7527
Kanada
CAD
788
1
2.7755
3.0390
-
-
2.9124
Szwajcaria
CHF
797
1
4.1557
4.2429
4.1058
4.2853
4.2099
Czechy
CZK
213
1
0.1601
0.1752
-
-
0.1675
Dania
DKK
792
1
0.5725
0.6267
-
-
0.6007
UGW
EUR
978
1
4.2645
4.6687
4.2304
4.7201
4.4745
W. Brytania
GBP
789
1
4.7675
5.2210
4.7055
5.2732
4.9941
Norwegia
NOK
796
1
0.3991
0.4371
-
-
0.4176
Szwecja
SEK
798
1
0.4105
0.4494
-
-
0.4302
USA
USD
787
1
3.7711
4.1279
3.7409
4.1733
3.9646

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 133/D/2020 / obowiązująca w dniu: 2020-07-10 / godzina: 15:50

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądz
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
Australia
AUD
781
1
2.6247
2.8750
-
-
2.7527
Kanada
CAD
788
1
2.7755
3.0390
-
-
2.9124
Szwajcaria
CHF
797
1
4.1557
4.2429
4.1058
4.2853
4.2099
Czechy
CZK
213
1
0.1601
0.1752
-
-
0.1675
Dania
DKK
792
1
0.5725
0.6267
-
-
0.6007
UGW
EUR
978
1
4.2645
4.6687
4.2304
4.7201
4.4745
W. Brytania
GBP
789
1
4.7675
5.2210
4.7055
5.2732
4.9941
Norwegia
NOK
796
1
0.3991
0.4371
-
-
0.4176
Szwecja
SEK
798
1
0.4105
0.4494
-
-
0.4302
USA
USD
787
1
3.7711
4.1279
3.7409
4.1733
3.9646

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 133/D/2020 / obowiązującej w dniu: 2020-07-10 / godzina: 15:50

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0872
UGW
EUR EUR
978
1
0,4042
USA
USD USD
787
1
0,3568

Spready do tabeli kursów walut dla dewiz nr: 133/D/2020 / obowiązującej w dniu: 2020-07-10 / godzina: 15:50

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Spread
dewizy (w PLN)
Szwajcaria
CHF CHF
797
1
0,0872
UGW
EUR EUR
978
1
0,4042
USA
USD USD
787
1
0,3568