Informacje o projekcie
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
wrzesień 2020
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Galeria

O Projekcie

Informacje o projekcie


Projekt nr INT-10-0053 „Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (INTERREG IVa).
Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest transgraniczna wymiana doświadczeń, która ma przynieść korzyści zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym. Partnerzy zamierzają wspólnie zidentyfikować rozwiązania dla obecnych problemów, zmieniając formułę wymiany doświadczeń, poprzez rozszerzenie o nowy obszar tematyczny, jakim jest turystyka, ale również wzmocnienie współpracy w obszarach komplementarnych, takich jak ratownictwo wodne, kultura czy aktywność dzieci i młodzieży. W wymiarze strategicznym projekt ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego obu partnerów w oparciu o koncepcję wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Kluczowe znaczenie w projekcie ma opracowanie wspólnej polsko-niemieckiej koncepcji rozwoju turystyki
i opracowanie atrakcyjnego produktu turystycznego opartego na turystyce wodnej.
W ramach projektu, realizowanego w partnerstwie Gminy Grammendorf reprezentowanej przez Amt Recknitz-Trebeltal i Gminy Pełczyce przewiduje się rozszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez stworzenie dwóch polsko-niemieckich centrów wymiany doświadczeń łączących wspólną realizację partnerskich projektów (spotkań, seminariów, wymian) z funkcją turystyczną i rekreacyjno-wypoczynkową, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej. Centra powstaną poprzez rozbudowę dwóch przystani wodnych (w Pełczycach i Nehringen) oraz utworzenie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Kluczowe znaczenie w projekcie ma opracowanie wspólnej polsko-niemieckiej koncepcji rozwoju turystyki i opracowanie atrakcyjnego produktu turystycznego opartego na turystyce wodnej, która będzie wynikiem cyklicznych spotkań, seminariów, warsztatów i wymian.


Planowana inwestycja obejmuje następujące działania:
- Realizacja inwestycji w ramach rozbudowy infrastruktury towarzyszącej turystyce wodnej w Nehringen i Pełczycach – utworzenie centrów wymiany doświadczeń

*Inwestycje budowlane w ramach projektu w Nehringen:

-wykonanie pomostu o konstrukcji stałej (na palach) z miejscami do cumowania i pochylnią;

-infrastruktura towarzysząca: rozbudowa bazy noclegowej wraz z zapleczem zaopatrzeniowym i sanitarnym (toalety i natryski, kuchnia), plac do grillowania, pomieszczenia magazynowe, miejsca dla karawaningu, drogi dojazdowe i ścieżki dla pieszych.

*Inwestycje budowlane w związku z inwestycją WWR w Pełczycach:

-przebudowa północnego brzegu jeziora Duży Pełcz;

-utrzymanie i wzbogacenie dotychczasowej funkcji ośrodka tj. plaża z możliwością kąpieli w jeziorze oraz molo;

-rozbudowa bazy turystycznej o bazę dla karawaningu i pole namiotowe z pełnym węzłem sanitarnym (w tym budynek kasowy i recepcji);

-budowa przystani wodnej (hangar mariny, slip łodziowy, pomost plażowy stały i pomost pływający);

-2 boiska sportowe do gry w piłkę siatkową (piaszczyste i trawiaste), przebieralnie, natryski i część sanitarna;

-oświetlenie, niezbędne instalacje (elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna);

-zagospodarowanie terenu – zieleń i elementy małej architektury;

-drogi dojazdowe i miejsca parkingowe.

- Spotkania związane z realizacją projektu - seminaria, wymiana kulturalna, wymiana młodzieży

-Wymiana młodzieży z gmin Pełczyce oraz Grammendorf w celu wspierania polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej oraz poznawania tożsamości regionalnej, Team building poprzez rozgrywki w dyscyplinach sportów wodnych.

-Wymiana doświadczeń Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostek ratownictwa wodnego na temat problematyki oferowania usług ratownictwa wodnego na obszarach wiejskich wraz z dyskusją na temat „dobrych praktyk" i możliwości rozwoju ratownictwa w wymiarze interregionalnym.

-Wymiana doświadczeń lokalnych biur podróży i stowarzyszeń turystycznych na temat kreowania ofert i produktów turystyki wodnej oraz zwiększenie sprzedaży ofert turystyki wiejskiej.

-Wymiana mieszkańców gmin Pełczyce i Grammenorf w celu wzajemnego promowania kultury polskiej i niemieckiej oraz poznawania tożsamości a także regionalnych osobliwości.

-Spotkania związane z administrowaniem projektu m.in. planowaniem i koordynacją wspólnych działań, rozstrzyganiem kwestii finansowych, rachunkowością i sprawozdawczością finansową, stosowanymi i możliwymi do wdrożenia procedurami.

- Działania promocyjno-informacyjne

W ramach działań promocyjnych przewidziano zarówno przygotowanie obligatoryjnych elementów procesu promocji projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe), jak również zastosowanie narzędzi nieobowiązkowych, stanowiących prezentację wyników realizowanej współpracy:

-Opracowanie szczegółowej koncepcji i strategii promocyjnej produktu turystycznego - pakietu weekendowego opartego na aktywnym wypoczynku;Opracowanie i wydruk informatora turystycznego w języku polskim i niemieckim z mapą turystyczną rejonu;

-Stworzenie wspólnej strony internetowej w celu wzajemnej promocji i marketingu;

-Utworzenie Info-Terminalu (1 w Polsce, 1 w Niemczech) w pobliżu akwenów wodnych (rzeki, jeziora) w celu zaprezentowania komplementarnej, lądowej oferty turystycznej:

*indywidualne wycieczki do miłośników sportów wodnych i rowerzystów opisy ofert lądowych;
*adresy kontaktowe punktów wypożyczalni sprzętu oraz adresy innych usług turystycznych (restauracje, atrakcje turystyczne, itp.;
*informacje dotyczące regionu partnerskiego, tamtejszych atrakcji turystycznych i istniejącej współpracy;
*kalendarze imprez.

Wartość inwestycji: 1 853 486,45 €
Gmina Pełczyce: 1 018 922,73 €
Gmina Grammendorf: 834 563,72 €

Środki EFRR: 1 575 463,00 €
Gmina Pełczyce: 866 084,00 €
Gmina Grammendorf: 709 379,00 €

 

 

 

Projekt nr INT-10-0053 „Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz gmina Pełczyce (Woj. Zachodniopomorskie) jak również rozbudowa schroniska młodzieżowego w gminie Grammendorf w Nehringen" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (INTERREG IVa).