III Sympozjum Bankowości Internetowej

III Sympozjum Bankowości Internetowej

W dniu 29 listopada  2023 r.  odbyło się online III Sympozjum Bankowości Internetowej, dotyczące systemu bankowości internetowej I-Bank.

Celem Sympozjum było poznanie oczekiwań banków, prezentacja produktów, a także wypracowanie "nowych" koncepcji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele banków spółdzielczych z Miedźnej, Obszy, Tarnogrodu, Międzyrzecza, Stalowej Woli, Zgierza, Bydgoszczy, Żor i Krosna Odrzańskiego.

Konferencję otworzyła prezes PI SABA SERVICE, dr Elżbieta Dziubińska – powitała gości oraz w krótkim  przemówieniu  zwróciła uwagę , m. in. na fakt, że bankowość internetowa jest obecnie najbardziej rozwiniętym obszarem bankowości elektronicznej -  zyskuje coraz bardziej na popularności,  a zwłaszcza bankowość mobilna. Powszechność dostępu za pośrednictwem Internetu, funkcjonalność oraz intuicyjność dostarczanych rozwiązań sprawia, że coraz chętniej korzystamy z tego kanału bankowego.

Zwróciła także uwagę na kwestię bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zasygnalizowała, że wraz z rozwojem bankowych usług informatycznych, rosną także zagrożenia po stronie osób z nich korzystających - cyberprzestępcy chętnie korzystają z nowych metod, by skutecznie przeprowadzić swój cyberatak.

Prelegenci  sympozjum – Mariusz Wiśniewski (wiceprezes), Michał Kasprzak (projekt  manager  – developer), Maciej Pogorzelski (informatyk) - omówili zmiany w systemie I-Bank i przedstawili perspektywy na rok 2024, zaprezentowali zmiany i nowości w I-Bank Personal oraz w Saba mKey 2.0, zaprezentowali mobilne produkty bankowości internetowej oraz zwrócili uwagę na  bezpieczeństwo bankowości internetowej.

W końcowej części sympozjum głos zabrała ponownie prezes firmy. Wskazała korzyści dla klienta oraz dla banku wynikające z dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej, ze szczególnym zaznaczeniem, że sektor bankowy w Polsce to z jednej strony środowisko zaawansowanych technologii, natomiast z drugiej - mocno ograniczone przez rosnącą liczbę regulacji. W takiej sytuacji, rolą firmy SABA SERVICE, jest wzmocnienie pozycji Banków Spółdzielczych przez produkty "szyte na miarę", elastyczne, ale przede wszystkim bezpieczne.

Stos technologiczny

 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie